Քաղաքի անկյունում Կանգնել ենք ես, օրը Ծխվածի-ծխողի արանքում: Նայում ենք իրար , Մտածում թարմ օրը Ծխողների մասին:
http://rimgrig.livejournal.com/5145.html

#մեջբերում #պոեզիա #քաղաք #ծխող #Ռիմա֊Գրիգորյան

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)