իսկ գիտէ՞ք որ կամարը ֆունկցիա ունէր։ երբ քարերից պատեր էին, կամարը չփլուող մուտքեր սարքելու տեքնոլոաիա էր։

իսկ հիմա, ասենք բետոնի կամարը ֆունկցիոնալ չի։ #կամար #ճարտարապետութիւն #դիզայն

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)