աստուաաաատ

#աստուատ #թալին

յ․ գ․ դէ հա, լեզուն փոխւում ա, էն ինչին երէկ ասում էին առասպել, գուցէ վաղը կասեն աւանդոյթ։ նաեւ շարադրելու ձեւը մի օր գուցէ կը համարուի հանրագիտարանային։ #լեզու

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

էս երկուսը տարբեր շէնքեր չեն, մի նկարն արուած ա վերեւի շէնքի ներսում։

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B9%D5%A1%D5%AC%D5%AB%D5%B6%D5%AB_%D5%BA%D5%A1%D5%BF%D5%B4%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6_%D6%87_%D5%B4%D5%B7%D5%A1%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%B5%D5%A9%D5%AB_%D5%A1%D5%B6%D5%B7%D5%A1%D6%80%D5%AA_%D5%B0%D5%B8%D6%82%D5%B7%D5%A1%D6%80%D5%B1%D5%A1%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB_%D6%81%D5%A1%D5%B6%D5%AF_(%D4%B1%D6%80%D5%A1%D5%A3%D5%A1%D5%AE%D5%B8%D5%BF%D5%B6%D5%AB_%D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%A6)

#թալին

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)