— դու լեյկային գիտե՞ս։
— լեյկայի՞ն։
— հա, փոքր֊մոքր չինացի աղջիկ է։
— ես հետաքրքրւում եմ փոքր֊մոքր չինացի աղջիկներով։ — թիքեթ է բացել։ տես լուքափում։ — վո՛ւյ, էս ինչ լաւն է, վա՛ու, իւնիքս սիսթեմ ադմինիսթրեյթր, ուպուծիւ՜։

#աշխատանք #աղջիկներ #ադմիններ #զրոյց

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)