Անդրեյ Բիտովը Բորիս Սմելովի լուսանկարում՝ մարդը շապիկ հանելիս։ Andrej Bitov in Boris Smelov’s photo - man taking off his shirt. Андрей Битов в фотографии Бориса Смелова - человек снимающий рубашку. այստեղից Անդպեյ Բիտովը #հայերեն՝ http://grapaharan.org/index.php/Անդրեյ_Բիտով #Andrej-Bitov #Boris-Smelov #photography #portrait #photo #Անդրեյ֊Բիտով #Բիտով #Բորիս֊Սմելով #ֆոտո #լուսանկարներ #դիմանկար #Андрей-Битов #Борис-Смелов #фото #портрет #фотография

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)