2024-05-08-23284304

հարնում եմ ջպտ֊ին՝

թռչուն որի անունը խատուտիկի պէս մի բան ա, խատտի՞կ, խածտտի՞կ։

ասում ա՝

Բառարանականության համապատասխան, “խատուտիկ” բառը համապատասխանում է թռչունի մոտակայքի բանականությանը, այնպես որ, դա հետևում է թռչունների ձեռքին պատկանող պատկերացուցիչների դիմանկարներին։ Այսպիսով, թռչունը “խատուտիկ” է։

նոյն հարցը կլաւդին՝

Կարծում եմ, դուք նկատի ունեք «խաչաչուկ» թռչունը: Այն փոքրիկ, կանաչավուն թիթեռնիկի նման թռչուն է, որը հազվադեպ է հանդիպում քաղաքային վայրերում: Խաչաչուկի մյուս տարածված անունն է «տատրակ» կամ «տատրիկ»: Այն իր անունը ստացել է բնորոշ կանչի համար, որը նման է «տատ-տատ-տատ» բառերի արտասանությանը: Խաչաչուկները փոքրիկ թմրամիս թռչուններ են, որոնք սովորաբար ապրում են անտառներում, թփուտներում և այգիներում: Նրանք կերնվում են միջատներով, պղպջակներով և մրջյուններով: Այսպիսով, դուք ճիշտ էիք արտասանելիս «խատուտիկ» կամ «խածտտիկ» տարբերակները, քանի որ դրանք շփոթ են ստեղծում «խաչաչուկ» թռչունի անվան հետ:

իրականում խաղտտնիկն էր։

#խաղտտնիկ #աբ #աբօ

բնօրինակ ծմակուտում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

պիտակներ՝ խաղտտնիկ  աբ  աբօ