2024-02-12-22034449

«ուծացում» բառն աւելի ա արտայայտում իմաստը, քան «ձուլում» կամ «ասիմիլացիա» բառերը։

զի քեզ ուծացնում են՝ օտարացնում, բայց բնաւ պարտադիր չի որ ընդունեն եւ ինտեգրեն։ դու կը մնաս սեւատուտուզ, բայց ուծացուած։

#ուծացում

բնօրինակ ծմակուտում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

պիտակներ՝ ուծացում