2024-02-12-22031507

իւանովի դասախօսութիւնը՝

https://www.youtube.com/watch?v=YTCQguMDrME

#երեւան #ռուսերէն #քաղաք

բնօրինակ ծմակուտում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

պիտակներ՝ երեւան  ռուսերէն  քաղաք