յիշեմ որ ֆայրֆոքսը ուղղագրութեան ստուգիչի նիշքերը փնտրում ա /usr/share/myspell֊ի մէջ, եւ ոչ թէ /usr/share/hunspell֊ի մէջ։

աւաղ, ~/.config/enchant֊ի միջինը չի կարողանում օգտագործել։ :/

իսկ փիջինը կարողանում ա՛։

#ուղղագրութիւն #ֆայրֆոքս

բնօրինակ ծմակուտում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

պիտակներ՝ ուղղագրութիւն  ֆայրֆոքս