2022-02-25-9473001

արդե՞օք շուէյցարիան էլ ա ռուսաստանի մաս, մեզ պէս։

#սուիֆթ #բանկ #համակարգ #պատերազմ #էկրանահան

բնօրինակ ծմակուտում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

պիտակներ՝ սուիֆթ  բանկ  համակարգ  պատերազմ  էկրանահան