2022-01-11-8391310

եւս մի կայք ռետրօ ծրագրերով՝

https://www.planetemu.net/roms/tangerine-oric-1-atmos-telestrat-tapesets

#օրիկ #ռետրոհամակարգչութիւն #ռետրո #ռետրօ #կարգիչ #պատմութիւն

բնօրինակ ծմակուտում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

պիտակներ՝ օրիկ  ռետրոհամակարգչութիւն  ռետրո  ռետրօ  կարգիչ  պատմութիւն