2021-09-09-5729634

ինչպէս գեներացնել նաեւ ջեմինի էջեր՝ հիւգօյից՝

https://sylvaindurand.org/gemini-and-hugo/

ի սկզբանէ, ի դէպ, ջեմինիով եմ կարդացել՝ gemini://sylvaindurand.org/gemini-and-hugo/index.gmi

#ջեմինի #հիւգօ

բնօրինակ ծմակուտում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

պիտակներ՝ ջեմինի  հիւգօ