2021-09-09-5718339

ո՞նց ասեմ չնեղուէք, ու համոզուած լինէք որ մի կաթիլ չարացած չեմ։ ինչի՞ց չարանամ, պարզապէս զ ա ր մ ա ն ո ւ մ եմ։

ապշում եմ ես՝ 2021 թիւն ա, մէկի համար վաթսուն թուի շուրիկի կինօն ա հարազատ, մէկն էլ այրըն մէյդն երգելով ա ֆռֆռում։

զգո՞ւմ էք որ հ ի ն ա, կարո՞ղ ա անցեալում էք ապրում։ էնքա՞ն վատն ա ներկան, ոնց տեսնում եմ մ ի ա յ ն անիմէներն են էնքան ուժեղ որ քաշում֊բերում են ձեզ մեր դա՞ր։

իսկապէս հետաքրքիր ա, ո ՞ ն ց ա տէնց լինում

բնօրինակ ծմակուտում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)