2021-05-11-3074249

ասում են իւքօմում ինստաքս խցիկներ եւ թղթիկներ են վաճառում։

բնօրինակ ծմակուտում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)