թանաքոտ չլինեմ, դառնամ ժեխոտ։

բնօրինակ ծմակուտում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)