2021-05-11-3073619

թանաքոտ չլինեմ, դառնամ ժեխոտ։

բնօրինակ ծմակուտում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)