ֆունկցիոնալը մկանների պէս ա։ հէնց ունեցար, մենթէյն անելու վրայ ռեսուրս պիտի ծախսես։

այնպէս որ զգօն եղէք ֆիչըրներ ֆունկցիոնալ աւելացնելիս։

#մետաբոլիզմ #ծրագրաւորում #դիզայն #մետաբոլիզմ #նախագծում

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)