այնտեղ ամերիկացի էր, որ շատ հպարտ էր իր նուաճմամբ՝ որ նա գրել է ալգեբրայիկ կազմակրիչ, թէ՞ ալգեբրաիկ թարգմանիչ էր դրա անունը, ու նա շատ հպարտ էր, որ ծրագիրը կազմում ա 55.000 ինստրուկցիա։

եւ անմիջապէս իրան անցաւ իր հայրենակիցներից մէկը, որ հպարտօրէն ասաւ, թէ իր կազմարկիչը զբաղեցնում ա 80.000 ինստրուկցիա։

ու եկաւ իմ հերթն եւ ես ասացի՝ իմն ընդամէնը 27.000 տող ա։

հպարտութիւնը ուղղուած ա տարբեր կողմեր ատլանտիկ ովկիանոսի տարբեր ափերում։

https://www.youtube.com/watch?v=QVIwT1Cuzsc

#դէյքստրա #ծրագրաւորում #դիզայն #եւրոպա #մշակոյթ

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)