լազարուսը դարձել ա «համայնքի ընտրութիւն» սոուրսֆորջ կայքում՝ https://sourceforge.net/blog/march-2019-community-choice-project-month-lazarus/

#պասկալ #լազարուս #հարցազրոյց

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

պիտակներ՝ պասկալ  լազարուս  հարցազրոյց