էսօր կը խօսէի մէկ ու կէս ժամ այն մասին, ինչու ա ու երբ բարդ տանել սահման պոստմոդերնիզմի ու մոդերնիզմի միջեւ, ու արդեօք մատերիալիստական ա մօտեցումը, որ ֆոտոն տպածն ա, ու էլի անկապ բաներից, ու երեւի զուտ տուֆտելու կարիք ունեմ։

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)