իսկ ես հիմա ինձ անհամեմատ աւելի լաւ եմ զգում նրանից, որ աւելի ազատ երկրում եմ ապրում։ ես առաջ չէի ջոկում որ այդ բեռը միշտ ուսերիս կար, որ ազդում էր վրաս, ճնշում էր։ նոյնիսկ փորձում էի մերժել, ասել թէ ես մէկ ա իմ աշխարհում, լոկալ, այս ու այս բանը կանեմ ու ազատ եմ դրա մէջ գոնէ։ իսկ լոքալիթի չի, փակ համակարգերով չի, ու ամէն ինչ փոխկապակցուած ա։

#հայաստան #քաղաքականութիւն #ազատութիւն

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)