ու ես երէկ (արդէն չէ առաջ օրը) հասկացայ որ հիմա ուզում եմ յարաբերութիւն։

գրում էի առաջ որ կարիքը չեմ զգում, իսկ հիմա, երէկ հասկացայ որ ունեմ։ հիմա ունեմ։

ու էլի կուզէի գրել ինչպէս եղաւ, քանի տոկոս էս իրադարձութիւնն ա, իսկ քանի տոկոս էն, բայց անոնիմ չի պրոֆիլս։

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)