ապրի լ 2012։

ստաուած ա այսպէս՝

# cat degr.sh 
s=$1
bn=$(basename ${s%.*})

#desaturate
saturation 0.6 $1 ${bn}_desaturated.tif

#contrast
#convert ${bn}_desaturated.tif -level 0,212,0.87 ${bn}_contrast.tif
convert ${bn}_desaturated.tif -level 0,92%,0.65 ${bn}_contrast.tif
#convert -brightness-contrast 1X20

#make highlights a bit darker
curves -s 255,255 "0,0 230,230 255,235" ${bn}_contrast.tif ${bn}_final.tif

#final image
convert -quality 95 ${bn}_final.tif ${bn}_final.jpg

ընդհանուր առմամբ, ցանկացած թուային նկար այսպիսի պարզ մանիպուլեացիաներից, կարծում եմ, շահում ա։ իհարկէ, լաւ կը լինէր նախապէս վերլուծել նկարը, ու աւելի յստակեցուած թուեր օգտագործել։ էլ աւելի լաւ կը լինէր ոչ թէ կոնտրաստել, այլ ըստ վերլուծութեան արդիւնքների համապատասխան կոր կիրառել։

խցիկ՝ Nokia N900 5_2mm F2_8