ամերիկեանում մարօն ծանօթացրեց արտակի հետ, ով իրենց արեւային էներգիա ստանալու համակարգն է սեթ արել։ իրենք ունեն նաեւ եղանակի մոնիտորինգի համակարգ, եւ ահա իրենց տուեալները՝ http://cse.aua.am/sms/։ պարզւում է, երեւանն ունի բաւական ստաբիլ քամու շաբլոններ։ (:

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)