իսկ ինձ ամերիկեանում սենեակ են տուել։ ու բանալի։ ու բանալու վրայ էլ գրուած է՝ 23 (: բայց սենեակը այլ համար ունի։ հաճելի է։ բայց դէ կիրառելի չէ։ ե՞րբ գնամ։ գուցէ միայն շաբաթ կամ կիրակի։ (:

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)