դիասպորայի ինտերֆեյսը շատ աւելի լաւն է, քան թուիթերինը։

թուիթերում անհնար է հետեւել պիտակներին։ թուիթերում մարդուն նամակելն աւելի անհարմար է։ թուիթերի էջն աւելի ծանր է, աւելի շատ յիշողութիւն է ուտում։

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)