— խը֊վը֊զը֊ն գերմանիայից բերած գործարան էր։ — ի՞նչը չէր գերմանիայից բերած։ երբ ես «երազ» գործարանում էի, այնտեղ կար 1929 թուի գերմանական պրես, կարծես 50 տոննանոց։ այն սկզբից Լատուիա֊ում էր, ՌԱՖ֊երի գործարանում, յետոյ բերեցին Երեւան։

#զրոյց #երազ

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)