— էս մասնաւոր դպրոցները պետական դպրոցների լրիւ հակապատկերն են՝ պետականում ծնողները հաճոյանում են ուսուցիչներին, նուէրներ անում, մասնաւորում՝ պահանջում են եւ ուսուցիչներից եւ դպրոցի ղեկավարութիւնից։

#դպրոց #կապիտալիզմ #կոռուպցիա #զրոյց

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)