2016-11-24-2308641

կարծես @{Բռունցք Բժշկյանց ; hrexen@spyurk.am}֊ն էր ասել «collect yourself» որպէս մեր «հաւաքիր քեզ»֊ի կատակով թարգմանութիւն։

ուզում եմ ասել, շատ հետաքրքիր է, որ անգլերէնում իրօք կայ դրա անալոգը՝ «pull yourself together»֊ն է։

#անգլերէն #հաւաքիր_քեզ #ու_տենց

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

պիտակներ՝ անգլերէն  հաւաքիր_քեզ  ու_տենց