այս մասին՝

(05:01:57 ) tmartiro: @antranigv (1,2) մասին - ցանկացած լեզվում կա ըստ լռելայն սահմանված օպերատորներ, օրինակ +, -, / … Հիմա, Նորայրի օրինակում , կա 2 տիպի օպերատոր , դա փակագծերն են () և ստորակետը , Փակագծերը նրա համար են, որպեսզի priority տան արտահայտություններին, իսկ ստորակետը սահմանում է արտահայտությունների հերթականություն ։ Ցանկացած օպերատոր կիռարելով պետք է արդյունք ստանանք։ Հիմա տվյալ օրինակում, փակագծում հերթականությամբ կկատարի արտահայտությունները ՝ 1 , որը կվերադարձնի 1, այնուհետև կկատարի 2 , որը իր հերթին կվերադարձնի 2, իսկ փակագծերը կվերադարձնեն վերջի արդյունքը փակագծերում կատարվածից, այսինք 2 ։

#ծրագրաւորում

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)