mg_0210-cr2_i106ny__

լուսանկարչութիւնը նոյնպէս սպասելու մասին է։ հաւանածդ տեղից չես հեռանում, մինչեւ չգիտես որտեղից մռութը թարմ վէրքերով շուն է յայտնւում, կողքովդ անցնում, իջնում գետի մօտ ջուր խմելու։

խցիկ՝ Canon EOS 6D  ոսպնեակ՝ Fuji EBC Fujinon-SW 28mm F3_5  վայր՝ դենդրոպարկ  գիւլագարակ