աւելի ու աւելի յաճախ եմ մտածում այս հոսքը փակել, տեղափոխել առանց մեկնաբանութիւնների մի տեղ։ քանի որ անիմաստ է ունենալ մեկնաբանութիւնների հնարաւորութիւն, երբ չունես մեկնաբանութիւններ, կամ գրեթէ չունես։ նոյնիսկ ամօթ էլ է։ ո՞վ ես դու։ եթէ ինքդ քո համար գրում ես, ապա ինչի՞ ես դիասպորայում գրում։ ուեբլոգ․շը֊ն լրիւ լաւ լուծում է թւում։

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)