— մարդիկ չէին զգում որ ես ներդուած եմ իրենց մէջ։ դա այդպէս չէր։ սակայն դա էական չէ։ բաւական չէ հոգատար լինել ինչ֊որ մէկի մասին։ բաւական չէ հասկանալ իրեն։ նա պէտք է զգայ հասկացուած։ նա պէտք է զգայ հոգատար լինելդ։

#քաղուածք #մարդիկ

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)