մտածեցի, որ ես չեմ ուզում աղջկան մագնիսի պէս ձգել, ասենք, քանի որ «ինձ հետ ապահով է»։ այդ էվոլիւցիոն մեխանիզմները որ գործածուեն, թէ որն է գրաւիչը։ քանի որ դա իմ ուզած սիրոյ մասին չէ բնաւ։

#սէր

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

սէր