2015-04-01-1372831

գնալ֊մնալու մասին՝ https://slon.ru/posts/49912

#ռուսերէն #արտագաղթ #գաղթ #էմիգրացիա

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

պիտակներ՝ ռուսերէն  արտագաղթ  գաղթ  էմիգրացիա