2014-12-17-1199824

լաւ անցա՞ւ թաղումը։

#թաղում #էմփաթիա

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

պիտակներ՝ թաղում  էմփաթիա