ու լաւը լինելու համար էլ չեն սիրում։ վատերին էլ են սիրում։

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)