2014-04-21-732020

Փաստօրէն, Բորխեսը այս տողերն է ընտրել որպէս Բաբելոնեան գրադարան պատմուածքի մակագիր՝

մելամաղձութեան կազմախօսութիւնը, մաս 2, բաժին II, գլ. IV

#մակագիր #բնաբան #էպիգրաֆ #բորխես #բորխէս #բաբելոնեան֊գրադարան #23 #մելամաղձութեան֊կազմախօսութիւնը #մէջբերում #քաղուածք #գիրք #արուեստ #փաստօրէն

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

պիտակներ՝ v  մակագիր  բնաբան  էպիգրաֆ  բորխես  բորխէս  բաբելոնեան֊գրադարան  23  մելամաղձութեան֊կազմախօսութիւնը  մէջբերում  քաղուածք  գիրք  արուեստ  փաստօրէն