Ձերդ գերազանցութեանը հաճելի էր հաստատել իմ հաշուետւութիւնը, ուր ասւում էր հենց հիմա ցրել դէպի թուրքիայի սահման բոլոր ալաշկերտի, դիադինի եւ բայազէդի քրդերին, որ այս կամ այն կերպ մեզ դիմադրում էին, իսկ ապագայում, եթէ նշուած տարածքը մտնի Ռուսական կայսրութեան կազմի մէջ, բնակեցնել այն Կուբանի եւ Դոնի բնակիչներով, այսպիսով ստեղծելով սահմանի մօտ կազաչեստւո։

Вашему превосходительству было приятно подтвердить мой доклад о необходимости сейчас же выгнать к занимаемым турками границам всех алашкертских, диадинских и баязетских курдов, которые тем или иным образом оказывали нам сопротивление, а в будущем, если отмеченные долины войдут в границы Российской империи, заселить их переселенцами из Кубани и Дона и таким образом создать приграничное казачество.

աղբիւր

#Լեո #պատմութիւն #հայաստան #ռուսաստան #քաղաքականութիւն #лео #история #армения #россия #политика #####################

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)