2014-02-25-633027

в своем нынешнем внешнеполитическом положении Армения уже не является полноценным гарантом подписанных ею соглашений и принятых когда-то решений, в том числе касающихся судьбы Нагорного Карабаха. От страны, не являющейся суверенным игроком в регионе, можно ожидать безвольного соглашательства или безумного оппортунизма в любой критический момент.

http://ej.ru/?a=note&id=24409

#армения #россия #европа #таможенный-союз #евразийкий-союз #нагорный-карабах #арцах #перемирие #азербайджан #грузия #оппортунизм #политика #свобода #հայաստան #ռուսաստան #եւրոպա #մաքսային֊միություն #եւրասիական֊միություն #արցախ #ադրբեջան #վրաստան #քաղաքականություն #ազատություն

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

պիտակներ՝ армения  россия  европа  таможенный-союз  евразийкий-союз  нагорный-карабах  арцах  перемирие  азербайджан  грузия  оппортунизм  политика  свобода  հայաստան  ռուսաստան  եւրոպա  մաքսային֊միություն  եւրասիական֊միություն  արցախ  ադրբեջան  վրաստան  քաղաքականություն  ազատություն