2013-04-11-178686

if you’re planning a trip to #Lori region this summer, make sure you pay a visit to the unique #Aramyants-Castle. It has just been bought by the owner of the metallurgical plant in #Akhtala who wants to turn it into a #hotel… God knows what he is going to do with it. So hurry before it is too late!

Եթե մտածում եք #Լոռի գնալ այս ամառ, ապա անպայման այցելեք #Հայաստան ֊ի համար այս եզակի կառույցը որը հայտնի է որպես #Արամյանցի֊դղյակ: Այն վերջերս գնել է #Ախթալա ֊յի պղնձահանքի տերը որը ուզում է #դղյակ ֊ը վերանորոգել և դարձնել #հյուրանոց: Ով գիտի ինչ ա դառնալու շենքը այդ «վերանորոգումից» հետո, այնպես որ, այցելեք քանի դեռ ուշ չէ։ http://show-shenk.livejournal.com/50290.html

#ճարտարապետություն #պատություն #շենք #հայաստան #կապիտալ #architecture

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

պիտակներ՝ Lori  Aramyants-Castle  Akhtala  hotel  Լոռի  Հայաստան  Արամյանցի֊դղյակ  Ախթալա  դղյակ  հյուրանոց  ճարտարապետություն  պատություն  շենք  հայաստան  կապիտալ  architecture