ասք աֆթօների ըսպասարկման մասին

իմ ավտոմեխանիկ ախպարները մեքենայիս տվեցին սենց գրքույք ուր նշում են պատվասումները, եւ այլն։

Ահագին ադեկվատ մարդիկ են, իմ հանդեպ դասակարգային ատելություն չունեն, ես իրենց համար հասարակ մարդ եմ։

Արդեն սովորել են ստեղ ընդունված թերմինաբանությունը, ու

գրքույքի վրա գրել են ոնց խոսում են(ք), ու արեւմտահայերեն քերականությամբ։ Նենց հավես է ստացվել։

Աղպապյան եղբայրներ ֊ աֆթօների ըսպասարկում

Արտասահմանեան աֆթօների ըսպասարկում։

֊ Գօմբիւթըրով ըստուգում

֊ Ընժէգդոր լըւալ

֊ Յուղ փօխել

֊ Մօթօրիստ

֊ Խատաւիկ

֊ Րազուալ տըզել

արտասահմանեան աֆթօների ըսպասարկում

Մօթօրի յուղ փօխել

Օդի ֆիլդր փօխել

Սըուէճա ըստուգում

Պանզինի ֆիլդր փօխել

Կարուբգի յուղ փօխել եւ ֆիլդր

Թօրմուզի յուղ փօխել ֊ 2 ֊ տարի

ու տենց

պիտակներ՝ կազմ