մեջբերում Գարեգինի եւ Իլեայի հանդիպման մասին

Ի սկզբանէ արար Գարէգին եւ Իլեա: Եւ հանդիպում էր աներեւոյթ եւ անպատրաստ. եւ խաւար ի վերայ սենյակի: Եւ տեսաւ Գարէգին, զի Իլյան բարի է և զառամեալ: Եւ ասաց Գարէգին. Եղիցի առևւտուր. եւ եղաւ յետքայլ: Եւ ասաց Գարէգին. Եղիցի հաստատութիւն ի մեջ գինիներոց: Եւ եղաւ այնպէս: Եւ ասաց. Բղխեսցէ ԴՈՒ երկիր կանաչ խոտոյ*. սերմանել սերմն ըստ ազգի եւ ըստ նմանութեան, եւ բիզնէս շահութաբէր առնել պտուղ:

Եւ ասաց Իլեա. Ամէնքս էլ ունենայ շունչ կենդանի ըստ ազգի չորքոտանի, եւ սողունս, եւ դելփինս երկրի ըստ ազգի: Նայեած, թե ով ինչպես իր յերկրի բնեական պաշարներիւն կմոտենայ: ԴՈՒՔ Ձէր աչքի գերանոյ սկսեալ: Զի ասված է, որ երբ մի երեսին ապտակեալ, ձեր մօտ մյուս յէրեսը յէրեսապատեալ սալիկներով:

Եւ տրտմէց Գարէգին, զի գինին շառ էր, իսկ ծտերը** թանկ:

Վայ մէ

  • հունարէն ձեռագրերում – զէլեն

** յութուբում – պտիցի

Մհեր Ղալեչյանի ֆբյան գրառումներից

ու տենց

պիտակներ՝ մէջբերում