erzählung uber licht

to get a light in lux

on maemo4/Diablo

cat /sys/class/i2c-adapter/i2c-0/device/0-0029/lux

on maemo5/Fremantle

cat /sys/class/i2c-adapter/i2c-2/2-0029/lux

und so weiter

պիտակներ՝ ծրագրաւորում  մաեմո  մաեմո դիաբլո  նոկիա  նոկիա ն810  տեքնոլոգիաներ  ֆրեմանթլ