ասք ժամանակի միավորի մասին

այստեղից

ու տենց

պիտակներ՝ նոր տարի  տօնակատարութիւններ