ասք հայելախցիկային երիտասարդության մասին

Ասրյանը պատմում էր ինովացիոն մտահղացումների մասին, ռոլիկներ էր ցույ տալիս, ինչպես սրամիտ և ոչ այնքան, լուծել զանազան խնդիրներ։

Հանդիպման վերջում նա խնդրեց ունկնդիրներին առաջարկել խնդիրներ և ուղեղափոթորել լուծման ձևեր։

Պարզվեց, որ մեր․․․ չէ, ոսկե չէ, ․․․ հմ․․․ սմարտֆոնային ուուուուու․․․ հայելախցիկային երիտասարդությանը ամենից շատը հուզում է լիֆտում չիշիկ անելու կանխարգելումը։

Ունայն էին Հայկի և Ալբերտի փորձերը այլ թեմաներ առաջարկել, ասենք, ինչպես երեխաներին խթանել որ ձեռքերը լվանան։

Երիտասարդությունը անհանգստացած է կոնկրետ խնդիրներով․ լիֆտեր։ Ես արդեն սկսեցի հավատալ, որ երբ լիֆտերի խնդիրը լուծվի, ինքնաբերաբար կլուծվեն և այլ խնդիրները, մասնավորապես․ տրանսպորտի, թափառական կենդանիների, գործազրկության, կրթության, կաշառակերության, ու իհարկե, Արցախյան խնդիրը։

ու տենց

վայր՝ երեւան