this is chiaroscuro/tenebristic/caravaggistic picture for you.(though it lacks wax paint)
took this with Jolla a couple of days ago nearby my flat.

#photo #chiaroscuro #tenebrism #caravaggio #yerevan #crimea (who, what a moron would go there?) #bbs #board #epilation #picture #light #dark #erebuni #2797 #anapa #bulletin_board #street

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

The basic exposure rule for an average scene taken on a bright, sunny day is to use f/16 at a shutter speed equivalent to one over the ISO setting; that is, f/16 at 1/100 sec (or the nearest equivalent, 1/125) at ISO 100, etc. In other words, the shutter speed will vary according to the ISO you are using. http://mamiya35collectors.com/sunny16.htm

#photography #sunny16 #light #ֆոտո #արեւ #լույս

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

(այս տեղի մասին գրել եմ այստեղ) իսկ դուք գիտե՞ք ինչու են սլայդային լուսանկարները մի քիչ կապույտ։ որովհետեւ սլայդային լուսանկարները նայում են մութ սենյակում պրոեկտելով էկրանին։ Ու ժապավենը նախագծված է այնպես որ կոմպենսացնի լամպի տաք գույնը, ու շեղում է պատկերի գույները մի քիչ դեպի կապույտ։ #slide #film #photos seem to be a little #blue (or #cold) because they designed to be watched with projectors, in order to compensate #lamp #warm #light. photo have been made in #zuerich near #sil river http://norayr.arnet.am/weblog/2012/01/13/ասք-սլայդային-գույների-մասին/

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

slide  film  photos  blue  cold  lamp  warm  light  zuerich  sil