ԴԱՍ ԿԱՊԻՏԱԼ

Ի՞նչ կա ֆեյսբուքից դուրս։ Եւ ինչու դուք այդ մասին չգիտեք։ Ինչպե՞ս են ձեզ ճնշում, բայց դուք դա չեք նկատում։
Այս խոսքը — մտքեր են այն մասին, թե ինչպես են կապիտալը եւ շուկայական հարաբերությունները ազդում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, համացանցի, եւ նույնիսկ ծրագրավորման լեզուների վրա։
Զրույցի ընթացքում շոշափվելու են պատճենաշնորհի գաղափարը, նախագծման պրոցեսը, հետադարձ համատեղելիությունը, կորպորատիվ եւ ազատ տեխնոլոգիական ստանդարտները, ծրագրային պատենտները, շարժական տեխնոլոգիաները, ազատ մշակույթը եւ Միքի Մաուսի դժբախտությունը։
Նորայրը ՏՏ ինժեներ է, եւ ներկայացված է ցանցում այստեղ

http://barcamp.am/hy/barcampevn13/special_guests/norayr/

#barcampevn13

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)