երէկ մի աղջկայ էս կոդի կտորն էի թեստաւորել ուղարկել, զուտ դիրեկտորիաների չափսն ա հաշւում գումարում իրար՝

find -type d -ls | awk 'BEGIN {a=0}{a+=$7}END{print a}'

նա էլ ասում ա՝ չեմ ստանում մէյլդ, ստուգեցի, պարզուեց թանդրբրդը աութոքոմփլիթ արեց այլ աղջկայ մէյլ, ուրիշին ա գնացել, գնացի էդ ուրիշին ռիփլայ արեցի՝ նո օֆենս։ #բաշ #սկրիպտինգ #կոնսոլ

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)