#ֆուտբոլյին֊դիւանագիտութիւն #սս #ֆուտբոլ #դիւանագիտութիւն #նկար #սերժ֊սարգսեան #միքայել֊նալբանդեան #մեմ

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)