մենք այսօր մաթեմում ու ալգեբրայում (արաբերէնից՝ ալ ջաբր՝ կոտրուած մասերի վերամիաւորում) օգտագործում ենք իքս ու իգրէկ նշանակումներ անյայտների համար։

ի սկզբանէ օգտագործւում էր արաբերէն «շէի» նիշը, որը նշանակում էր՝ «բան», ու իսպանացիներին ու գերմանացիներին աւելի հարմար էր ասել յունարէն՝ «խէի», եւ ի վերջոյ մնաց յունարէն x տառը։

իգրէկ էլ ֆրանսերէն նշանակում ա՝ յունարէն ի, իրենց մօտ ածականը գոյականից յետոյ ա լինում։

#իգրէկ #ֆրանսերէն

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)